Please wait a minute...

Current Issue

  2017, Vol. 19 No. 1 Published:28 February 2017

  ZHOU Ming-xing

  2017, 19 (1): 8-13.

  Abstract ( 148 ) PDF (0 KB)( 1437 )

  References | Related Articles | Metrics

  HU Chun,WANG Yan,WU Hong

  2017, 19 (1): 29-36.

  Abstract ( 138 ) PDF (0 KB)( 149 )

  References | Related Articles | Metrics

  HU Xue-yuan, WANG Ning, YANG Xue-cheng

  2017, 19 (1): 37-43.

  Abstract ( 604 ) PDF (0 KB)( 145 )

  References | Related Articles | Metrics

  CAO Jian-tong,CHU Xiu-ru,LIU Dan

  2017, 19 (1): 44-55.

  Abstract ( 137 ) PDF (0 KB)( 145 )

  References | Related Articles | Metrics

  YUE Yu-jun1,2,HU Han-hui1

  2017, 19 (1): 56-63.

  Abstract ( 122 ) PDF (0 KB)( 155 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHAO Bin-bin1, QIAN Shi-ru2

  2017, 19 (1): 64-70.

  Abstract ( 1237 ) PDF (0 KB)( 153 )

  References | Related Articles | Metrics

  CHA Hong-wang, CAI Gao-lou

  2017, 19 (1): 71-78.

  Abstract ( 127 ) PDF (0 KB)( 168 )

  References | Related Articles | Metrics

  JIAO Li-xia1, REN Chun-lei1,LV Cui-jun2

  2017, 19 (1): 87-93.

  Abstract ( 147 ) PDF (0 KB)( 187 )

  References | Related Articles | Metrics

  LI Qing, ZHAO Huan-huan, PAN Neng-x

  2017, 19 (1): 94-102.

  Abstract ( 172 ) PDF (0 KB)( 174 )

  References | Related Articles | Metrics